ABOUT COMPANY

We enable small and large scale construction projects since 1990
GO BACK
Social engagement

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

ATUT RENTAL od 2011 roku wspiera działalność Fundacji Rodzin Adopcyjnych, prowadzącej Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku. Poprzez zaangażowanie finansowe oraz działalność charytatywną pracowników Firmy, pomagamy w realizacji statutowych zadań Fundacji oraz organizacji wypoczynku dla jej podopiecznych. Cieszymy się, że bierzemy udział w takim dziele and zachęcamy do zapoznania się z działalnością Fundacji Rodzin Adopcyjnych oraz wsparcia realizowanych przez nią projektów. Odwiedź stronę Fundacji na www.adopcja.org.pl.

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Fundacja Rodzin Adopcyjnych została założona w 1997 roku przez rodziców adopcyjnych. To ich osobiste doświadczenia sprawiły, że połączyli siły, aby nieść pomoc dzieciom niechcianym and porzuconym, aby walczyć o zapewnienie im przyszłości lepszej niż dom dziecka. Głównym projektem Fundacji jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Przebywają w nim noworodki and niemowlęta porzucone w szpitalach, zostawione w „oknach życia”, znalezione na ulicy. Wiele z nich to dzieci chore, cierpiące na płodowy zespół alkoholowy (FAS), obciążone wadami genetycznymi, wcześniaki.

Zespół osób działających na rzecz Fundacji, a także IOP, dokłada wszelkich starań, aby otoczyć osierocone niemowlęta jak najlepszą opieką, zarówno medyczną jak and psychologiczną. Należą do niego lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunki dziecięce and wolontariusze. Niezwykle ważna jest wczesna diagnoza and natychmiast podjęte leczenie. Ze szczególną determinacją IOP walczy o regulację, często bardzo skomplikowanej, sytuacji prawnej swoich podopiecznych. IOP stara się zrobić wszystko, by czas pobytu dziecka poza rodziną nie trwał dłużej niż 3 - 4 monthe.

Zapisz

Zapisz

NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych jest Atut Rental sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lucerny 1, 04-687 Warszawa, tel. 22 375 16 20, e-mail: biuro@atutrental.com.pl. Administrator wyznaczył dedykowany adres mailowy, na który proszę kierować zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania przez Atut Rental danych osobowych: dane@atutrental.com.pl . Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (Art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przechowywane do dnia wypisania się z subskrypcji newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.