CONTACT

We enable small and large scale construction projects since 1990
Rental Branch Wroclaw Poswietne

ul. Żmigrodzka 242C 
51-131 Wrocław 
tel./fax: 71 351 95 00 
e-mail: wroclaw@atutrental.com.pl 

working hours
mon. - fri: 7.15 - 16.00

Branch Manager
Daniel Deptuła
mobile: 519 140 553 
e-mail: ddeptula@atutrental.com.pl

Sales Advisor
Agnieszka Janowska 
mobile: 501 313 088 
e-mail: ajanowska@atutrental.com.pl

Sales Advisor
Krystian Kaźmierski

mobile: 690 524 282 
e-mail: kkazmierski@atutrental.com.pl

Sales Advisor
Łukasz Grzybowski

mobile: 509 081 488
e-mail: lgrzybowski@atutrental.com.pl

Sales Advisor
Przemysław Czemarnik
mobile: 798 874 232
e-mail: pczemarnik@atutrental.com.pl

Sales Manager
Piotr Kotkowski 
mobile: 797 992 451
e-mail: pkotkowski@atutrental.com.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

BUSINESS AREAS

NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych jest Atut Rental sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lucerny 1, 04-687 Warszawa, tel. 22 375 16 20, e-mail: biuro@atutrental.com.pl. Administrator wyznaczył dedykowany adres mailowy, na który proszę kierować zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania przez Atut Rental danych osobowych: dane@atutrental.com.pl . Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (Art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przechowywane do dnia wypisania się z subskrypcji newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.