CONTACT

We enable small and large scale construction projects since 1990
Rental Branch Sosnowiec


Sosnowiec - rental branch

ul. Rynek 1
41-208 Sosnowiec


tel./fax 032 269 66 72

e-mail: sosnowiec@atutrental.com.pl

working hours
mon. - fri: 7.15 - 16.00
sat.: 8.00 - 12.00

Branch Manager
Tomasz Gawęda
mobile. 519 192 840
e-mail: tgaweda@atutrental.com.pl

Sales Advisor
Agnieszka Bombała
mobile. 506 182 189
e-mail: abombala@atutrental.com.pl

Sales Advisor
Łukasz Mazurek
mobile. 500 061 210
e-mail: lmazurek@atutrental.com.pl

Sales Advisor
Michał Pustułka
mobile. 506 670 589
e-mail: mpustulka@atutrental.com.pl

Sales Manager
Michał Kantorczyk
mobile. 507 125 883
e-mail: mkantorczyk@atutrental.com.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

BUSINESS AREAS

NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych jest Atut Rental sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lucerny 1, 04-687 Warszawa, tel. 22 375 16 20, e-mail: biuro@atutrental.com.pl. Administrator wyznaczył dedykowany adres mailowy, na który proszę kierować zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania przez Atut Rental danych osobowych: dane@atutrental.com.pl . Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (Art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przechowywane do dnia wypisania się z subskrypcji newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.