CONTACT

We enable small and large scale construction projects since 1990
Rental Branch Poznań

Poznań - rental branch

ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań

tel./fax 61 842 52 82

e-mail: poznan@atutrental.com.pl

working hours
mon. - fri: 7.15 - 16.00
sat.: 8.00 - 12.00

Branch Manager:
Arkadiusz Milewski
mobile. 503 099 120
e-mail: amilewski@atutrental.com.pl

Sales Advisor:
Remigiusz Kasperek
mobile. 510 130 238
e-mail: rkasperek@atutrental.com.pl

Sales Advisor:
Mariusz Szczygiełda
mobile. 503 099 119
e-mail: mszczygielda@atutrental.com.pl

Sales Advisor:
Magdalena Zydorek
mobile. 507 125 786
e-mail: mzydorek@atutrental.com.pl

Sales Manager:
Łukasz Kozłowski
mobile. 797 992 441
e-mail: lkozlowski@atutrental.com.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

BUSINESS AREAS

NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych jest Atut Rental sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lucerny 1, 04-687 Warszawa, tel. 22 375 16 20, e-mail: biuro@atutrental.com.pl. Administrator wyznaczył dedykowany adres mailowy, na który proszę kierować zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania przez Atut Rental danych osobowych: dane@atutrental.com.pl . Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (Art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. Dane będą przechowywane do dnia wypisania się z subskrypcji newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.